Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 24 2011

puhelin
7453 a6b1
puhelin

stałeś się częścią mojego życia - tą lepszą - mimo, że nie zawsze cię rozumiem .

-last song .

March 23 2011

puhelin

Wiesz, co by było, gdyby te ściany miały uszy? Popełniłyby samobójstwo. Wiecej: http://www.eioba.pl/a/1jcz/cytaty-kuby-wojewodzkiego#ixzz1HRyi7hps

-Kuba Wojewódzki.
puhelin

Seks bez miłości to puste doświadczenie. Ale wśród pustych doświadczeń to jedno z najlepszych.

-Woody Allen
Reposted bysilence24fermeslesyeuxgosialap
puhelin

W seksie szukamy pociechy, gdy cierpimy na niedostatek miłości.

-Gabriel García Márquez
Reposted bythe-devilsklepikzhorroramikonsorcjumbansujdziwkoceciliamadinsanemaddiemoodyjdegHoHoslowianecznikelektronowykatioszkaarkadiadelfinwpotrzaskusilence24katioszkaaksamittMargheRita86unhappysindygo
puhelin

miłość nie daje i nigdy nie dawała szczęścia. Wręcz przeciwnie, zawsze jest niepokojem, polem bitwy, ciągiem bezsennych nocy, podczas których zadajemy sobie mnóstwo pytań, dręczą nas wątpliwości. Na prawdziwą miłość składa się ekstaza i udręka.

-Paulo Coelho
puhelin
4948 73cc
Reposted byim-youre-poisondaroslavmateracdelfinwpotrzasku
puhelin

Narcyzm nie kocha ani drugich, ani siebie.

— Erich Fromm
Reposted bymadinsanelexxiedomitrzTangledUp
puhelin

March 18 2011

puhelin

Po co mi to wszystko? Hotele, szpan, rywale, a potem strach, że runie, no runie to wszystko. I znowu zostanę sam.

— Ryszard Riedel
Mała aleja róż
puhelin
1756 de04
puhelin
Gdy ona cie kochać przestanie, zobaczysz noc w środku dnia, czarne niebo zamiast gwiazd, zobaczysz wszystko to samo, co ja.


— Edward Stachura
Zobaczysz (Fire)
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl